Tư vấn bất động sản thiết thực

Đất nền

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức - Ngày 04-11-2017

11/4/2017 11:34:42 AM

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức - Ngày 04-11-2017.

 

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 01

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 02

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 04

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 03

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 05

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 06

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 07

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 08

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 09

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 10

Vị trí nhà mẫu căn hộ chung cư STown Thủ Đức

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 11

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 12

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức 13

 

(Theo HN)

Chia sẻ:    
0902918229