Tư vấn bất động sản thiết thực

Đất nền

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức - Ngày 13-12-2017

12/13/2017 3:10:05 PM

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức - Ngày 13-12-2017

 

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-02

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-08

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-09

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-10

vị trí Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-10

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-03

Vị trí Block A dự án STown Thủ Đức

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-11

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-04

Vị trí Block B dự án STown Thủ Đức

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-12

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-13

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-14

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-15

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-16

Tiến độ thi công dự án căn hộ chung cư STown Thủ Đức-05

Quang cảnh buổi Chiều trước cổng trường THCS Bình Chiểu

 

Chia sẻ:    
0902918229